Dit is een website van vakbond De Unie voor het cabinepersoneel van KLM

Nieuwsbrief: WDR, cao en enquête

Het jaar 2023 is alweer een paar maanden onderweg. De resultaten van KLM over 2022 zijn bekend en de cao-onderhandelingen komen er weer aan. Wij zijn de afgelopen maanden hard gegroeid met het nieuwe initiatief om álle cabinemedewerkers te vertegenwoordigen. We zijn er nog niet, maar we komen écht heel dichtbij! Dankzij jou hebben wij er het volste vertrouwen in dat het ons op korte termijn gaat lukken om aan de cao-tafel voor cabinepersoneel plaats te nemen 💙✈️.

In dit bericht willen we jou informeren over de recente ontwikkelingen en even kort stilstaan bij de discussie die is ontstaan over de winstdelingsregeling 2022 (WDR). Ook lees je hier welk standpunt De Unie in neemt hierover voor onze grondpersoneel-collega’s. Zoals je weet is De Unie al jaren actief voor ons grondpersoneel.

De resultaten van KLM

Het economisch herstel van KLM vond in 2022 opmerkelijk snel plaats. Dat is goed nieuws. De KLM Groep heeft over 2022 een operationeel bedrijfsresultaat van € 706 miljoen gerealiseerd bij een omzet van € 10,7 miljard. De operationele marge bedroeg 6,6%. Het resultaat is daarmee bijna op niveau 2019 (met minder productie). De kaspositie is verbeterd en het eigen vermogen is weer net positief. Het aantal medewerkers is nu rond de 30.000.

Punten van aandacht zijn nog wel de belastingschuld aan de overheid (1,4 miljard) en de investeringen die nog ruim onder het niveau van voor de crisis zijn. Investeringen (onder andere vlootvernieuwing) zijn wel belangrijk (met betrekking tot klimaat en geluid). Met het resultaat in 2022 blijft KLM belangrijk binnen de AFKL-groep. De verwachting is dat in 2023 de stijging van het resultaat wel iets zal afvlakken, onder andere door een verwachte daling van de ticketprijzen en toename van kosten (onder andere kosten van arbeid en brandstof).

Discussie over de winstdelingsregeling (WDR)

Omdat KLM in 2022 dus een prima resultaat heeft gehaald, komt de WDR tot uitkering. Voor ons onverwacht, ontvingen vakbonden vorige week van KLM het verzoek om akkoord te gaan met een éénmalige aanpassing van de winstdelingsregeling. Vanwege het omzetverlies in januari en februari 2022 heeft KLM – net als veel andere bedrijven – van de overheid NOW-steun ontvangen. KLM wil nu bij de vaststelling van de winstdeling 2022 het uitkeringspercentage naar beneden bijstellen, door het resultaat van 2022 te corrigeren met de ontvangen NOW.

De Unie gaat daarmee niet akkoord. Reden is simpel. De NOW-steun is terecht ontvangen vanwege het omzetverlies. De hoogte van WDR is afhankelijk van het resultaat van KLM en een integraal onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van alle KLM-medewerkers. Beiden staan dus los van elkaar.

Het naar beneden aanpassen van de WDR zou betekenen dat KLM-medewerkers – zonder dat KLM daar vanuit de overheid toe verplicht is – opnieuw een soort arbeidsvoorwaardelijke bijdrage leveren. Het geld dat daarmee bespaard wordt gaat ook niet terug naar de overheid, maar blijft in de portemonnee van KLM zelf. En dat gaat ons veel te ver.

KLM-medewerkers hebben tijdens de coronacrisis al een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage geleverd. Een bijdrage die kon oplopen tot 20%! Deze bijdrage is later door de International Labour Organization (ILO) bekritiseerd (in strijd met werknemersrechten vanwege het niet respecteren van internationale verdragen) en op aandringen van onder andere De Unie vorig jaar ook gestopt. Wat ons betreft laten we het daarbij en behoort KLM haar eigen medewerkers niet nogmaals om een bijdrage te vragen. Zeker niet nu het economisch stukken beter gaat. Medewerkers hebben daar hard voor gewerkt en behoren daar – zoals in de cao is afgesproken – ook voor te worden beloond.

Cao-onderhandelingen

De huidige cao is eind vorige maand afgelopen. De komende onderhandelingen verlopen iets anders dan in het verleden. Bonden en KLM starten met de vastlegging van gezamenlijke afspraken over hoe het proces van de onderhandelingen plaats moet gaan vinden. Aansluitend geeft KLM een uitgebreide toelichting over de huidige stand van zaken. Pas daarna starten de daadwerkelijke onderhandelingen.

Enquête onder onze leden

De onderhandelingen starten we niet zomaar. We willen natuurlijk graag weten wat jij belangrijk vindt. Daarover bevragen we komende periode al onze leden die onder de grond cao vallen door middel van een aantal korte enquêtes en polls.

Ondanks dat we nog niet aan de cao-tafel zitten voor cabinepersoneel hebben we ook een enquête uitgezet onder onze cabineleden. 

 

Voordelig lidmaatschap De Unie voor KLM’ers – spread the word!

Met veel plezier en professionaliteit zetten wij ons in voor de belangen van KLM-medewerkers. We communiceren regelmatig over alle ontwikkelingen en indien nodig zoeken we daarbij ook de publiciteit. De luchtvaart staat steeds meer onder druk. Een daadkrachtig tegengeluid – ook vanuit medewerkers – is en blijft dus belangrijk. Daarom hebben wij er eind vorig jaar voor gekozen onze contributie voor KLM-medewerkers te verlagen, daarmee is het nog aantrekkelijker om lid te zijn of te worden.

Voor slechts een vast bedrag van € 8,95 per maand heb je een Compleet lidmaatschap, inclusief individuele bijstand. En, maak je gebruik van de mogelijkheid om je contributie door KLM fiscaal vriendelijk te laten verrekenen, dan kost je lidmaatschap per saldo nóg minder (ongeveer de helft). Daarmee zijn we niet alleen de beste en meest democratische vakbond, maar ook verreweg de goedkoopste vakbond bij KLM😉.

Samen moeten we de luchtvaart in Nederland en daarmee de belangen van KLM-medewerkers blijven verdedigen. Niet alleen aan de cao-tafel bij KLM, maar ook in Den Haag.

Hartelijke groet,

Team KLMCabine