Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het cabinepersoneel van KLM

Het is tijd voor de erkenningsaanvraag!

We gaan erkenning aanvragen!!!

Het is zover! We hebben genoeg leden bij KLM-cabine De Unie om erkenning aan te vragen. Dat proces hebben we meteen in gang gezet. De eerste afspraak met KLM is inmiddels achter de rug. As we speak, zijn we in afwachting van onze accountant voor een accountantsverklaring voor de benodigde ledenaantallen. KLM vroeg ook een extra verklaring over de ledentallen van KLC-cabine om aan te tonen dat we bij KLM op eigen kracht gegroeid zijn en niet op basis van de doorstroom. Dat is geen probleem, want de getallen zijn er gewoon. Maar deze extra voorwaarde zorgt voor een klein beetje vertraging. We kunnen KLM laten zien dat we op beide domeinen voldoende leden hebben om volwaardig aan tafel te zitten. Zodra de accountantsverklaringen er zijn, stellen we een formele brief op voor KLM om de erkenning officieel aan te vragen. Uiteraard houden we jou op de hoogte van dit proces!

We willen iedereen bedanken die in de tussentijd lid is geworden en enthousiast collega’s lid heeft gemaakt. Jullie hebben ons het vertrouwen gegeven om jullie aan tafel te vertegenwoordigen en dat gaan we waarmaken. Let wel op! Dit is niet het moment om te stoppen met het werven van leden. Hoe breder we vertegenwoordigd zijn, hoe groter de stem die we straks hebben aan tafel. Blijf jouw collega’s vooral lid maken! Als ze jouw naam doorgeven bij het aanmelden, krijg jij een bol.com-bon van ons.

Voorstellen onderhandelaar

Omdat we voldoende leden hebben voor de erkenning, hebben we ook een vaste onderhandelaar aan het KLM-cabine team toebedeeld vanuit De Unie. Ik schrijf jullie deze brief vanuit die rol. Mijn naam is Mandy Raaijmakers. Ik heb een achtergrond in arbeidsrecht en HR en doe voornamelijk onderhandelingen binnen de luchtvaart en de bankensector. Het afgelopen jaar heb ik al goed kennis kunnen maken met de wereld van KLM. Ik voer namelijk ook de onderhandelingen bij KLM Cityhopper samen met het team van bestuursleden bij cityhopper. Het is ontzettend gaaf om te zien hoe we daar in een jaar naar een volwaardige onderhandelingspartner aan tafel zijn ontwikkeld. Die kennis en ervaring nemen we mee naar KLM!

Wat hebben we tot nu toe bij KLC kunnen laten zien?

We hebben bij KLC een cao af kunnen sluiten waar veel afspraken in zijn opgenomen waar onze leden om hebben gevraagd. Denk aan: Volledig betaald ouderschapsverlof, ook kunnen doorstromen wanneer je zwanger bent, een a/b label voor Kerst en Oud en Nieuw met de mogelijkheid om een gelijk label met je partner aan te kunnen vragen. De kers op de taart is de pilot die om de aanrijdtijd voor reservediensten te verlengen naar 1,5 uur. Het overgrote deel van de leden heeft aangegeven dat de 1 uur aanrijdtijd een grote impact heeft op de werk/privé balans. We hadden dit natuurlijk liever meteen vastgelegd, maar een pilot is een mooie stap om deze verlengde aanrijdtijd af te kunnen spreken.Hoe weten wij zo goed wat de leden belangrijk vinden en hoe ze tegen de gemaakte afspraken aankijken? Dat komt door onze enquêtes bij start, tussentijds en aan het einde van het proces van de cao. Iedereen kan zijn stem laten horen en in de opmerkingen zijn/haar input geven. Daarnaast hebben we veel contact met leden door ledenvergaderingen, individuele vragen en input via polls op Instagram. We zijn een open en transparante vakbond. Elke stem, elk geluid telt mee. Onze werkwijze maakt deelbelangen van kleinere groepen heel erg zichtbaar, wat maakt dat we weloverwogen deelbelangen onderdeel kunnen maken van het gedeelde belang. Daarop heeft ieder lid evenveel invloed. Bij De Unie bepalen de leden echt wat wij aandragen voor de cao. Wij zijn jouw stem aan tafel. Bij KLC kun je zien dat dit zijn vruchten af heeft geworpen. Het komende cao-proces gaan we datzelfde bij KLM doen! Het belangrijkste daarvoor is dat jij van je laat horen. Wat is voor jou belangrijk?

Wat gaan wij doen?

Wij zetten nu alles op alles om zo snel mogelijk de erkenning te krijgen. Daarna zullen we kennismaken met alle afdelingen binnen KLM en we zetten ons in om een plek te krijgen binnen de vaste overlegmomenten van de vakbonden met KLM. We starten al met onze voorbereiding op de volgende cao-onderhandelingen en zullen daarvoor in de tussentijd bij jullie uitvragen hoe de huidige cao-afspraken bevallen en wat er mogelijk moet veranderen.

Waar zijn we op dit moment verder mee bezig?

Naast bovenstaande punten behandelen we op dit moment ook alle individuele vragen die er bij ons binnenkomen van de leden. Heb jij een vraag of een geschil, weet dan dat je daarvoor als lid bij ons terecht kunt. Op dit moment ontvangen we vooral veel vragen over:

  • Last minute roosterwijzigingen (voornamelijk op ica).
  • Inzet van de teller dagen, waarbij het vooral gaat om CL en KL dagen.
  • De rust gelegenheid/ arbeidsomstandigheden op de Airbus.
  • Langere vliegtijden / bloktijden richting het oosten en mogelijke compensatie hiervan. 

Mocht je ook vragen hebben over deze onderwerpen, of heb je andere vragen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. Je kunt daar ook aangeven als je deel wilt nemen aan onze ledenapp op Whatsapp. Daar kun je terecht voor snelle antwoorden op bijvoorbeeld WRR vragen.

Wij kijken uit naar het moment dat alles rond is en we daadwerkelijk aan tafel zitten. We houden je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Team KLM De Unie 

AnoukMaudPaulineTjitskeMarcMandy