Dit is een website van vakbond De Unie voor het cabinepersoneel van KLM

Cao voorstellen KLM bij cabine teleurstellend

De afgelopen jaren is er veel gebeurd. Werkdruk wordt steeds hoger en de arbeidsvoorwaarden slechter. Wij vinden dat het cabinepersoneel genoeg heeft ingeleverd (dagen en salaris). De voorstellen die KLM heeft gedaan voor het cabinepersoneel zijn wat De Unie betreft niet acceptabel. Nu het weer beter gaat met KLM en de arbeidsmarkt steeds krapper wordt is het juist tijd om te investeren in werknemers. Hoewel De Unie nog niet is toegelaten tot de cao- onderhandelingen, vinden we het wel belangrijk om je te laten weten wat wij vinden en waar wij voor staan.

Laatste voorstellen KLM:

 • Loonsverhoging van in totaal 7,5% voor 2 jaar.
 • Verminderen vakantiedagen (JV dagen; op basis van leeftijd).
 • Verminderen JV op basis van feestdagen
 • Verlagen aantal jaren terugkeergarantie Sociaal Plan (vanaf 2025).
 • Afschaffen verplichting van 2 lokale nachten bij long haul (ICA WRR).
 • Afschaffen 4,5 uursregel (Europa WRR).
 • Vergroten mogelijkheid Purser onder de rang in zowel C- als M-class.

Wat vinden wij van deze voorstellen 

Wij vinden deze voorstellen/versoberingen teleurstellend. Verder verlies van koopkracht is niet acceptabel. En met de overige voostellen wordt niet alleen het plezier in ons werk, maar ook de werkdruk (en dus indirect ook onze Flight Safety taken) niet voldoende serieus genomen. De vliegveiligheid aan boord is en blijft mensenwerk, daar valt niet aan te tornen.

Wat moet wat ons betreft in de nieuwe cao komen:

Wij verwachten dat KLM juist nu investeert in haar medewerkers. Met afspraken voor nu en de langere termijn.

 • Nieuwe cao tot eind 2024.
 • Loonsverhoging van 12% in 2023 en tenminste koopkracht behoud voor het jaar daarna.
 • Geen verslechtering WRR, zoals verminderen van JV- en RV dagen.
 • Verbetering rustgelegenheid op de Airbus met horizontale rust. 
 • Airbus verzoeken gratis maken.
 • Meer collega’s ‘current’ maken op de Airbus voor alle rangen zodat niet steeds dezelfde collega’s op Airbus vluchten worden ingedeeld.
 • Een adequate oplossing (verhogen periodieke stappen) voor onze collega’s in het nieuwe loongebouw, zonder dat dit ten koste gaat van de WRR.
 • Meer grip op rooster (door middel van verschillende maatregelen die uit onze leden-enquêtes zijn gekomen; denk hierbij aan Vacc-change en het langer in stand houden van rooster bij ziekmelding).
 • Zeggenschap medewerkers zelf over de verdeling én inzetbaarheid van KL/CL dagen . 

Onze wensen voor de nieuwe cao zijn gebaseerd op de reacties van onze leden. Samengesteld uit onder andere de resultaten van onze enquêtes. Heb jij nog andere onderwerpen die voor jou belangrijk zijn? Geef dit aan in onze poll’s en enquêtes. Jij als lid van De Unie bij KLM Cabine bepaalt wat voor jou belangrijke cao-onderwerpen zijn. 

De afgelopen maanden hebben veel cabine-collega’s zich bij De Unie aangesloten. De vraag of De Unie erkent zal worden als gesprekspartner bij KLM Cabine komt daarmee steeds dichterbij. Heb jij collega’s die ook geïnteresseerd zijn? Deel dit bericht met hen. Hoe meer leden, hoe sneller de erkenning een feit is!